BALÍČEK ZÁKLAD – 3 500 Kč

  • Ve svatební den je zachycen obřad a všechny další ceremonie, gratulace. Dále jsou pořízeny skupinové fotografie se svatebčany a portréty novomanželů.
  • Doba fotografování je v rozsahu 2 hodiny. Tuto dobu lze prodloužit za 1 000 Kč za každou další započatou hodinu.
  • V ceně tohoto balíčku získáte:
    • přibližně 60 fotografií v plné tiskové kvalitě (zasláno přes úschovnu)
    • 2 hodiny fotografování
    
(zatím obsazené termíny: 31.3., 5.5., 1.-2.6., 6.-7.7., 27.-28.7., 3.-4.8., 11.8., 14.-15.9., 28.-29.9. 2018)